Skip to content

Jäte, Vesi, Ympäristö -tapahtumalle ja InfraExpolle kohdennettua ohjelmaa kuullaan Tietokahvila 3:ssa. Lisäksi FinnBuildin päälava hallissa 7 ja Tietokahvila 1 ja 7 sekä Arena ja ViherTek -tapahtumien ohjelma Tietolava 2:ssa tarjoavat runsaasti asiantuntijasisältöjä ja tietoiskuja, joita kaikki kävijät pääsevät seuraamaan.

KESKIVIIKKO 12.10.

 

9.30
Liikkuvan biojalostamon hyödyntäminen maatalous- ja teollisuusjätteiden kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä
Biomassapohjaisten sivuvirtojen käsittelyssä voidaan hyödyntää liikkuvaa ”avointa” biojalostusalustaa, jonka avulla mikrobiologista energian, kemikaalien ja orgaanisten lannoitteiden tuotantoa voidaan tutkia ja toteuttaa käytännössä.
Elias Hakalehto, Bioteknisen mikrobianalytiikan dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Mikrobiologisen agroekologian dosentti, Helsingin Yliopisto

10.00
Raide-Jokeri –hankkeen toteutus ja lähiajan eteneminen
Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteinen hanke, jonka kustannuksia valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut rahoittamaan. Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot ovat päättäneet hankkeen toteuttamisesta kesäkuussa. Hankkeen toteutus käynnistyy välittömästi ja toteutuksessa pyritään mahdollisimman laajalti ottamaan huomioon aiempien isojen infrahankkeiden kokemukset sekä kuntien tavoitteet hankkeelle.
Juha Saarikoski, Projektijohtaja, HKL

10.30
TEKNIIKAN, TALOUDEN JA POLITIIKAN RISTIAALLOKOSSA, Miten liikennejärjestelmää johdetaan
Tekniset, taloudelliset ja poliittiset näkökohdat ovat tämän tästä keskenään ristiriidassa liikennejärjestelmää kehitettäessä. Asiaa mutkistaa polkuriippuvuus, joka syntyy aiemmista teknologisista ratkaisuista sekä maantieteen ja kulttuurin rakenteista. Kerran tehdyt valinnat suuntaavat kehitystä jopa määräävästi. Suurimmat muutokset syntyvät aina uudenlaisen teknologian myötä, mutta poliittis-kulttuurinen asenneilmasto on tavallisesti vanhojen järjestelmien muuttamista vastaan
Marko Nenonen, Yliopistonlehtori, dos., Tampereen yliopisto

11.00
Lähienergia tulee
Biopolttoaineet, lämpöpumput, aurinko ovat lähienergiaa. Ne haastavat enenevässä määrin keskittettyä lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön tuotantoa.
Jussi Hirvonen, Varapuheenjohtaja, Suomen Lähienergialiitto ry

11.30
Stand-alone compact wastewater treatment – the ’Bever’system
The wastewater treatment systems of Afmitech Friesland BV are characterized by its high treatment efficiency and compact design. Treatment of black water (toilet) and grey water (washing, showering) in one system, applicable for 2 up to 5000 persons allows application in a range from houseboats and summerhouses up to city quarters, restaurants, hotels and industrial wastewater pre-treatment. Pathogen free discharge of effluent (option) eliminates unwanted pollution of waterbodies and reduces risk of algea growth like Cyanobacteria.
Mr. Roemer Goossensen, Afmitech Friesland BV
Language of the speech: English

12.00
A Cleaner Hospital A Cleaner Environment
Making hospitals cleaner and safer with efficient waste disposal system
Peter Kelly , Pharmafilter BV
Language of the speech: English

12.15
Water Alliance -accelerating the process from product to business
Hein Molenkamp, Managing Director, Water Alliance
Language of the speech: English

12.30
Malmin lentokentän alueen muutos
Malmin lentokentän alue on esitetty muutettavaksi uudeksi asuinalueeksi. Alueelle kaavaillaan noin 25 000 asukkaan ja 2 000 työpaikan uutta kaupungin osaa, jonka tehtävä on yhdistää koillisen Helsingin osa-alueita toisiinsa. Alueen rakentaminen on arvioitu alkavan 2020 ja koko alueen rakentamisen on arvioitu kestävän noin 25 vuotta.
Tuomas Hakala, Projektipäällikkö, arkkitehti, Kalasatama–Malmi-projekti, Helsingin kaupunki

13.00
Digitaalinen infrarakentaminen nyt ja tulevaisuudessa
Digitaaliset prosessit ja työkalut uudistavat infraprojektien hallinnan. Esimerkkejä meiltä ja maailmalta
Heikki Halttula, toimitusjohtaja ja Lean-asiantuntija, Viasys VDC Oy

13.30
Liikenneviraston kokemuksia allianssimallista
Pekka Petäjäniemi, Johtaja, Investointien toteutus, Liikennevirasto

14.00
Länsiterminaali 2 – Itämeren sujuvinta laivamatkailua
Lähtökohtina matkustusmukavuus, liikenteen sujuvuus, korkealuokkainen arkkitehtuuri ja ympäristöarvot
Ari Parviainen , Projektinjohtaja, Länsiterminaaliprojekti, Helsingin Satama Oy

14.30
Finnish Estonia Transport Link selvitystyö alkaa
Syksyllä 2016 kilpailutetaan selvitystyö, jossa tarkastellaan Helsingin ja Tallinnan välisen kiinteän yhteyden toteuttamista ja sen laajoja vaikutuksia valtioille, alueille/kaupungeille sekä teollisuudelle ja ihmisille. Työssä määrittään myös 0+ ratkaisu eli miten nykyisiä lauttaliikenteeseen perustuvia liikenneyhteyksiä vastaavat vaikutukset. Varsinainen selvitystyö tehdään vuonna 2017 ja loppuraportti valmistuu talvella 2018. Hanke on n.1,3 M€:n Interreg hanke.
Kari Ruohonen, FinEst Link projektinjohtaja, Uudenmaan liittoa

15.00
Infra-alan krooninen osaaja-pula
Infra-alalla on jatkuvasti vaje osaavasta työvoimasta. Vetovoima ja tietämys alasta ovat heikkoja. Mikä tähän on syynä ja mistä löydämme lääkkeet?
Panu Tuominen, projektipäällikkö, MANK ry

15.30
Tarvepohjainen jätehuolto
Mitä on tarvepohjainen jätehuolto ja mitä hyötyjä siitä on jätehuollon eri sidosryhmille? Miten Rotterdamin kaupunki on menestyksellisesti ottanut tarvepohjaisen jätehuollon käyttöön ja säästänyt yli 20% keräyskuluissa.
Olli Gunst, Markkinointipäällikkö, Enevo Oy

16.00
Water management without moving parts or energy consumption – ESEP Vortex Flow Control
Drs. E.J.O. Bruschinski, ESEP Environmental Technology
Language of the speech: English

16.15
Solution for storage and regular dosing of bulky material – Spiro-Floor versus Toploader
A short presentation about two solutions Spiro-Floor have for storage and dosing of bulky material.
Mr. Ruben Beuker, Spiro B.V.
Language of the speech: English

TORSTAI 13.10.

 

9.30
Hyperhyppy tulevaisuuden liikenteeseen: Miksi Suomen pitää sanoa kyllä Hyperloopille?
Risto E.J. Penttilä, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

10.00
Ratojen kunnossapidon kehittäminen
Katsaus radan kunnossapidon hankintojen kehittymisestä, missä mennään nyt sekä ajatuksia hankintojen ja markkinoiden tulevaisuudesta.
Veijo Valtonen, Hankinnan asiantuntija, Liikennevirasto

11.00
Water management without moving parts or energy consumption – ESEP Vortex Flow Control
Drs. E.J.O. Bruschinski, ESEP Environmental Technology

11.15
Solution for storage and regular dosing of bulky material – Spiro-Floor versus Toploader We would like to give a short presentation about our 2 solutions we have for storage and dosing of bulky material.
Mr. Ruben Beuker, Spiro B.V.

10.30
Lämpöä 7 km syvyydestä
Jari Suominen, ST1

11.30
Jätteenpolttolaitosten pohjakuonien hyödyntäminen maarakentamisessa
Käsittelemme pohjakuonia kuivaerottelumenetelmällä. Tarkoituksena on hyödyntää käsittelystä syntyvä mineraaliaines 100 prosenttisesti. Hyödyntäminen esim. maanrakennuskäytössä tai betoniteollisuuden tuotteissa. Annika Sormunen, ympäristöasiantuntija, Suomen Erityisjäte oy

12.00 Pilvipalvelut Infrassa
Ari Räty Tekninen johtaja, Demon turvallisuus Oy

12.30
Millaista infraa Suomi tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa?
Infrastruktuurin kehityksen täytyy perustua näkemykseen tulevaisuudesta ja tahtotilaan. 1950-1960 –luvun visionäärit halusivat nostaa Suomen teollisuusvaltioksi, siksi investointiin voimakkaasti tie- ja rataverkkoon. Tulevaisuudessa väestön määrä, sijainti ja toimintatavat muuttuvat. Kauppa ja teollisuus on monelta osin muuta kuin tänään. Onko Suomella visio ja visionäärejä parhaan mahdollisen infran saavuttamiseksi? Infrastruktuurin kehityksen täytyy perustua näkemykseen tulevaisuudesta ja tahtotilaan.
Jorma Mäntynen, Johtaja, professori, WSP Finland Oy

13.00
Lähienergia tulee
Biopolttoaineet, lämpöpumput, aurinko ovat lähienergiaa. Ne haastavat enenevässä määrin keskittettyä lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön tuotantoa.
Jussi Hirvonen, Varapuheenjohtaja, Suomen Lähienergialiitto ry

13.30
Aurora – Arktinen älyliikenteen testausekosysteemi Tunturi-Lapissa
Aurorasta rakennetaan maailmanluokan arktista älyliikenteen ja automaattiajamisen testausaluetta. Aurora tarjoaa testausmahdollisuuksia autonvalmistajien ja järjestelmäkehittäjien käyttöön ja keskittyy autonomiseen ajamiseen, digitaaliseen infrastruktuuriin, älykkääseen väyläomaisuuden hallintaan sekä Liikkuminen palveluna -konseptiin.
Jan Juslen, Johtaja, Liikennevirasto

14.00
Metropolin inframarkkinat – kuka voittaa, kuka häviää?
Pääkaupunkiseudun infraverkosto uudistuu vauhdikkaasti. Tehostuuko seudullinen yhteistyö vai kiristyykö kaupunkien välinen kilpailu?
Infrapaneeliin osallistuvat teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Espoosta, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Vantaalta ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki Helsingistä. Paneelin juontaa Juha Salmi.

 

15.00
Digital Construction Continuum
Esityksessä demonstroimme digitaalisen tiedon hyödyntämistä infrarakentamisen elinkaaressa.
Esittelemme nykyaikaisen tavan kerätä lähtötietoa, suunnitella hankkeita vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa ja hyödyntää suunnittelutietoa koneautomaatiopohjaisessa rakentamisessa.
Erkki Mäkinen, Johtaja, Trimble Solutions Finland, Vianova Systems Finland, SITECH Finland, Geotrim

16.15
Sustainable solutions for the mining industry
Ph.D. Paula González Contreras, Paques bv
Language of the speech: English

16.30
Kehä I Keilaniemessä – tien, metron ja asutuksen yhteensovittaminen
Hannu Lehtikankare, Rakennuspäällikkö, Espoon kaupunki Kaupunkitekniikan keskus

PERJANTAI 14.10.

 

OPISKELIJA-AAMU klo 9.30-11.30

9.30
Infra Nuorten toiminta
Katsaus INFRA Nuorten toimintaan ja tarkoitukseen
Tuukka Liukko, Toiminnanjohtaja, INFRA ry ja Juha-Pekka Kotilainen, Toimitusjohtaja, Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy
9.50
Konsulttinuoret
Kuvaus siitä ketkä kuuluvat konsulttinuoriin, minkälaista toimintaa järjestetään ja mitkä konsulttinuorten tavoitteet ovat
Touko Leppänen, Rakennuttajainsinööri, Ramboll Finland Oy
10.10-10.55
Infra-ala – mutavelliä vai high-techiä?
Miksi suuntautua infraan? Mitä ala vaati ja tarjoaa nuorelle osaajalle. Paneelikeskustelu
Vetäjä Panu Tuominen, MANK, Panelistit: Kimmo, Heiniaho, Ramboll (suunnittelija), Ilkka Kotilainen, Liikennevirasto (tilaaja) Pertti Niemi, Destia (urakoitsija), Roope Korpela, Graniittirakennus kallio (urakoitsija) ja Mika Räsänen (oppilaitosedustaja)
11.00
Tampereen raitiotie
Katsaus Tampereen raitiotiehen, jonka rakentamisesta kaupunginvaltuusto päättää 24.10.2016.
Antti Haukka, projekti-insinööri, Tampereen kaupunki, raitiotiehanke

11.30
Turning your wastewater into profit – introduction Nijhuis Industries
In 10 minutes, Nijhuis will take you on a ‘profit’ journey to create value out of wastewater and waste and turn your cost center into a profit center. We will show you our in-house innovative solutions & services, based on more than 2400 worldwide references and 112 year application knowledge in the industry.
Christian ter Horst, Area Sales Director, Nijhuis Industries
Language of the speech: English

11.45
Industrial Gas Cleaning, Sustainable use of reaction products
Wytse de Jong, Manager, Ecosystems Europe BV
Language of the speech: English

12.00
Älyliikennepalvelu porovaroittamiseen
Esittelyssä Lapin ELY-keskuksen koordinoima projekti, missä älyliikennepalvelua kokeillaan porokolareiden vähentämiseksi
Maria Timo-Huhtala, Projektipäällikkö, Lapin ELY-keskus

12.30
Ensimmäiset kokemukset Suomen ensimmäisestä jätekiertopetikattilasta
Riikinvoima rakennuttaa Itä-Suomeen Leppävirralle Suomen ensimmäistä kiertopetitekniikkaan perustuvaa yhdyskuntajätteiden polttolaitosta. Hanke käynnistyi syksyllä 2014 ja vuonna 2016 hankkeessa on edetty käyttöönottovalmisteluihin. Palaako yhdyskuntajäte kiertopetikattilassa?
Juha Räsänen, Toimitusjohtaja, Riikinvoima Oy

13.00
NordicWay ja Coop kokeilu – keskustelevat ajoneuvot
EU-tuetussa yhteispohjoismaisessa hankkeessa tutkitaan kuinka ajoneuvojen välinen keskustelu vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Suomen kokeilussa E18 1-tiellä Helsingin ja Turun välillä sekä Kehä I ja III -tieosuuksilla kuljettajat voivat ladata älypuhelimeensa sovelluksen jolla vastaanottaa ja varoittaa tieliikenteen häiriöistä, kuten onnettomuuksista, esteistä tiellä tai keliolosuhteista.
Ilkka Kotilainen, Projektipäällikkö, Liikennevirasto

13.30
Kruunusillat
Raitiotieyhteys Laajasaloon
Ville Alajoki, DI, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

14.00
Infran kriteerit ja kilpailukyky. Viisi kriittistä ”must do” hanketta, jotka Suomen on tehtävä
Samuli Haapasalo ja Kaisa Saario, Keskuskauppakamari

14.30
Allianssimallin mahdollisuudet ja kokemuksia sen käytöstä Suomessa
Suomessa ensimmäinen allianssimallilla toteutettu hanke oli Lielahti – Kokemäki radan perusparantaminen vuosina 2012 – 2015. Tähän mennessä mallia on käytetty noin 40:ssä hankkeessa, yhteisarvoltaan yli 2 mrd.€. Mallin käytöstä on pääosin saatu positiivisia kokemuksia, sekä asiakkaille että toteuttajille.
Anders Nordström, Osakas, Vison Alliance Partners Oy

15.00
Ylijäämämaa-aines ja digitalisaatio
Juuso Viitikko, Maapörssi Oy